عیادت از بازنشسته بستری در بیمارستان عرفان نیایش

ایجاد شده توسط : Admin5ir10
1396/11/21
rating

مدیر اداره سلامت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به همراه کارشناس معاونت با زنشستگی با حضور در بیمارستان عرفان نیایش از محمد طاهری ، بازنشسته شهرداری تهران که در این بیمارستان بستری است، عیادت کردند.

 


به گزارش روابط عمومی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، این ملاقات که در راستای برنامه دیدار از بازنشستگان بستری در بیمارستان و آگاهی از مراحل درمان و نیازهای آنان که به صورت دایمی از سوی نمایندگان سازمان بازنشستگی شهرداری تهران صورت می پذیرد، انجام شد.

در این ملاقات، دکتر هلن نوعی، مدیر اداره سلامت و دیگر پرسنل معاونت بازنشستگی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران حضور داشتند و وضعیت بیماری و جسمانی این همکار بازنشسته شهرداری را مورد بررسی قرار دادند. همچنین عیادت کنندگان از نزدیک از چگونگی مراحل درمان و نیازهای ایشان با خبر شدند.

مدیر اداره سلامت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، حمایت از بازنشستگان در همه مراحل و از جمله در زمان بیماری را وظیفه سازمان بازنشستگی دانست و گفت: سازمان بازنشستگی شهرداری تهران با اجرای برنامه عیادت از بازنشسته های شهرداری تهران قصد دارد تا با این کار ضمن اعلام همبستگی با آنها، فشارهای ناشی از دوران بیماری و متحل شدن هزینه های درمانی را به حداقل برساند. سازمان بازنشستگی همواره به عنوان حامی در کنار بازنشستگان و اعضای خانواده آنها ایستاده و در هیچ شرایطی آنها را رها نخواهد کرد.

وی همچنین اظهارداشت: عیادت از بازنشستگان بیمار باعث ایجاد روحیه و همچنین قوت قلب در آنها و خانواده شان می شود که پس از ورود به دوران بازنشستگی فراموش نشده اند و همچنان در راس توجه قرار دارند و مشکلات و رفع آنها برای سازمان اهمیت دارد.

محمد طاهری ،  از پرسنل اداره کل برنامه ریزی و شهرداری تهران بوده و در سال 85 از شرکت واحد بازنشسته شده است.

وی که 67 ساله است، در شرایط فعلی و با توجه به بیماری دیابت در بیمارستان عرفان نیایش بستری است.

 


  نظرات