امتیاز باشگاه نشاط و تعالی خود را با ارتقا مدرک تحصیلی افزایش دهید

ایجاد شده توسط : Admin5ir10
1396/11/23
rating

 بازنشستگان شهرداری تهران به ازای افزایش مقطع تحصیلی در دوران بازنشستگی 800امتیاز به امتیازات آن ها در باشگاه نشاط و تعالی اضافه می شود.           


به گزارش روابط عمومی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، اگر بازنشسته ها در همایش ها و برنامه های فرهنگی  که سازمان برایشان تدارک دیده شرکت کنند 300 امتیاز به این عزیزان تعلق می گیرد واگر این همایش ها مربوط به مسابقه باشه مانند المپیاد ورزشی با کسب رتبه اول 200امتیاز، رتبه دوم 100امتیاز به 300 امتیاز اولیه  اضافه می شود.

 وقتی این امتیازات در آخر هر سال جمع شود و به 3000امتیاز به بالا افزایش پیدا کند کارت باشگاه نشاط و تعالی به  بازنشستگان تعلق میگیرد، و از 3000تا 5000 امتیاز کارت آبی،  از 5000 تا 7000 امتیاز کارت نقره ای  و از 7000هزار به بالا کارت طلایی برای بازنشستگان معزز شهرداری تهران صادر می شود.

امتیاز شرکت در همایش ها و امتیاز شخصی به اضافه فعالیت های اجتماعی و ارتقا مدرک تحصیلی پس از بازنشستگی را از آیتم هایی است که در باشگاه نشاط امتیاز آور می باشد.

به ازای افزایش مقطع تحصیلی در دوران بازنشستگی 800امتیاز به امتیاز بازنشستگان در باشگاه نشاط و تعالی اضافه می شود.

امتیاز افزایش مقطع تحصیلی تنها یکبار در باشگاه نشاط و تعالی محاسبه می شود و اگر بازنشسته ای دوبار یا بیشتر به کسب مقاطع بالاتر تحصیلی نسبت به مقطعی که در حکم بازنشستگی اش لحاظ شده اقدام کند تنها یکبار افزایش سطح تحصیلی برای او در باشگاه نشاط و تعالی محسوب می شود


  نظرات