کارگاه آموزشی مدیریت ارتقا بهره وری در سازمان بازنشستگی برگزار شد

ایجاد شده توسط : Admin5ir10
1396/6/21
rating

   به همت اداره آموزش سازمان بازنششستگی شهرداری تهران کارگاه آموزشی مدیریت ارتقا بهره وری برای  پرسنل سازمان بازنشستگی در هشت ساعت آموزشی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران؛ توران بختیاری مدیر اداره آموزش سازمان بازنشستگی در مورد کارگاه آموزشی مدیریت ارتقا بهره وری گفت: کارگاه آموزشی مدیریت ارتقا بهره وری طبق درخواست و نیاز سنجی به عمل آمده از پرسنل سازمان بازنشستگی برگزار شد.

مدیر اداره آموزش ادامه داد: کارگاه آموزشی بهره وری با حضور بیش از 50 نفر از پرسنل سازمان بازنشستگی طی سه جلسه که در مجموع هشت ساعت آموزشی می شود تشکیل شد.

وی افزود: برگزاری کلاس آموزش مدیریت ارتقا بهره وری به منظور افزایش عملکرد بهره وری کارکنان ، جهت مدیریت مناسب  از زمان و امکانات عناوین این کارگاه یک روزه بوده است. در پایان این کارگاه جلسه پرسش و پاسخ با پرسنل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران صورت گرفت .

بختیاری با تاکید بر اینکه مدیریت بهره وری ، در هر سازمان اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی قابل استفاده می باشد، گفت: یکی ازشاخص های مهم ارزیابی عملکرد سازمان ، شاخص بهره وری است.

وی در ادامه اظهار داشت: بهبود کیفی عامل کار، بهبود روابط حاکم بین مدیر و کارکنان، توجه و اصلاح عوامل محیطی و نوآوری و خلاقیت و امکان بروز آن توسط کارکنان از عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری است.

شناخت لازم از سیستم های بهره وری و رشد آگاهی همکاران , به منظور ایجاد حفظ و ارتقاء بهره وری از دیگر عناوین مطروحه در این جلسه بود.

 


  نظرات