واکنش مديريت بافت و بناهاي تاريخ شهر تهران در تشريح وضعيت ابنيه ميراثي و تاريخي شهر تهران

ایجاد شده توسط : Admin5ir10
1396/8/20
rating

علي محمد سعادتي مدير بافت و بناهاي تاريخي شهر تهران در واکنش به وضعيت کنوني ابنيه ميراثي و تاريخي در شهر تهران گفت:


اگر امروز سرنوشت بسياري از ساختمانهاي تاريخي و ارزشمند تهران مشابه سرنوشت خانه حسام لشگراست، اين رخداد محصول فقدان توجه کافي دستگاه هاي مرتبط با ميراث فرهنگي شهرمان، ضعف در معرفي ارزشهاي فرهنگي و تاريخي تهران به شهروندان و غفلت از قدرت مردم در پاسداري از ارزشها و بروز زمينه مناسب براي معدودي فرصت طلب است که با سوداگري ، ريشه هاي هويتي و فرهنگي اين شهر را پايمال مي کنند و روز به روز در اين مسير فربه تر و دغدغه اي غير از سود و منفعت مالي ندارند .
به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، وي با بيان اين که اظهار نظرها و ابراز نگراني ها نسبت به سرنوشت خانه حسام لشگر را بايد فرصتي براي بيان مطالبات اجتماعي و فرهنگي شهروندان عزيز تهراني قلمداد نمود، افزود: نبايد از نظر دور داشت که متاسفانه حال و روز بسياري از ديگر ساختمانهاي تاريخي شهر تهران چه ساختمانهايي که بواسطه آرايه هاي معماري و فرهنگي شان ارزشمند تلقي گرديده و چه ساختمانهايي که به ثبت آثار ملي در آمده اند، اينگونه بوده و در معرض اينگونه مخاطرات هستند. 
سعادتي در ادامه افزود: خريد يک يا چند اثر تاريخي توسط شهرداري و يا دولت راه نجات بافت تاريخي تهران نخواهد بود و در اين خصوص بايد به چگونگي جايگاه مردم بعنوان صاحبان شهر و همچنين وظايف ساير نهادهاي عمومي و نيمه عمومي در قبال مردم نيز دقت نمود.
وي با اشاره به لزوم اقدامات مقدماتي در زمينه صيانت از ابنيه تاريخي تهران از سوي سه عنصر کليدي «دولت و مجلس شوراي اسلامي»، «شهرداري ها و ساير نهادهاي خدمات رسان در شهرها» و «مردم و جامعه شهري»، گفت: به واقع اگر اين آثار به عنوان ميراث فرهنگي و تاريخي کشور عزيز ايران قلمداد مي شود، دولت نيز در خصوص حفاظت و صيانت از آنها سهم داشته و مسئول است و به دور از انصاف است که صرفاً مسئوليت هاي متعدد و هزينه هاي سنگين مالي نگهداري از اين آثار را متوجه مالکين اين ابنيه نماييم چرا که مي توان يکي از نقش هاي مقدماتي دولت را تزريق منابع مالي و ريالي بصورت اعطاء وام هاي حمايتي( با نرخ 4 درصد) بمنظور حفاظت و بهسازي از اين آثار دانست و همچنين معافيت هاي مالياتي و بخشودگي جرايم نيز از ديگر راهکارهاي تشويقي قلمداد مي شود .
مدير بافت و بناهاي تاريخ شهر تهران با اشاره به لزوم اصلاح نظام درآمدي شهرداري ها و ساير نهادهاي خدمات رسان در شهرها، افزود: اصلاح نظام درآمدي اين نهادها و عدم انتظارکسب درآمد (بويژه درآمد هاي غيرپايدار) در کوتاه مدت و ميان مدت از بافت و بناهاي تاريخي شهر تهران ساده ترين وظيفه و کمترين انتظار خواهد بود و از سوي ديگر صدور مجوزهاي لازم جهت بهره برداري هاي بلند مدت  با تعيين فعاليت هاي مجاز به استقرار و متناسب با بافت تاريخي مي تواند به توليد يک چرخه اقتصادي کارا و پايدار در محدوده هاي تاريخي بيانجامد.
وي در ادامه افزود: شوراي اسلامي شهر و شهرداري بايد با هدف اقتصادي نمودن چرخه حفاظت و بهسازي از بناهاي تاريخي درکوتاه مدت منتخبي از فعاليت هاي اقتصادي،فرهنگي، اقامتي، خدماتي متناسب با بافت تاريخي را مشخص نموده و به مالکان اجازه بهره برداري انتفاعي از بناهاي تاريخي را به شرط استقرار فعاليت هاي مجاز براي دوره هاي ميان مدت و بلند مدت اراِيه نمايد.
سعادتي با اشاره به نقش و جايگاه مردم و جامعه شهري در اين خصوص افزود: بدون شک مردم مهمترين نقش در پاسداري از اين ميراث گرانبها هستند. در واقع افزايش آگاهي عمومي نسبت به ثروت هاي فرهنگي شهر و افزايش حساسيت نسبت به اقداماتي که اين دارايي هاي عمومي را حفظ خواهند کرد بسيار اثر بخش خواهد بود  .
سعادتي در خاتمه توجه بيش از پيش رسانه ها در معرفي و بازتاب ارزشهاي هويتي را بسيار مهم قلمداد کرد و گفت: رسانه هاي عمومي با اطلاع رساني ، فرهنگ سازي و شفافيت سازي مي توانند نظارت و کنترل اجتماعي را ايجاد و از اين طريق نهادهاي مسئول را در پاسداري از ميراث فرهنگي شهر مان ياري کنند.