تهران ابرشهري شده که آهنگ توسعه نسبتا يکنواختي در ابعاد مختلف داشته است

ایجاد شده توسط : admin1957
1396/4/11
rating

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي مسير توسعه متروي تهران را الگويي دسترس پذير براي ساير شهرهاي کشور عنوان کرد و گفت:


مديريت شهري تهران در شرايطي متروي پايتخت را ساخته است که تا پيش از آن تجربه ساخت مترويي در کشور وجود نداشته و توانسته امروز روند توسعه خطوط حمل و نقل ريلي تهران به عنوان الگويي با قابليت اجرا به ساير شهرها صادر کند.
عبدالرضا مصري در گفت وگو با شهرنوشت، با تاکيد بر اينکه يکي از مهم ترين دستاوردهاي مديريت شهري تهران در بيش از يک دهه گذشته اجراي ابر پروژه ها در سطح ملي و فراملي بوده است، تصريح کرد: اگر نگاهي به کارنامه توسعه تهران بيندازيم شاهديم که امروز از اين کلانشهر به عنوان شهري توسعه يافته در دنيا نام برده مي شود. شهري که توانسته با اجراي پروژه هاي عظيمي همچون مترو در زمان تحريم هاي اقتصادي اين مقام را کسب کند.
نماينده مردم کرمانشاه در مجلس دهم دستاوردهاي مثبت عملکرد مديريت شهري پايتخت در بيش از يک دهه گذشته را در ابعاد ملي و بين المللي ارزيابي کرد و گفت: امروز تهران به عنوان يک کلانشهر توسعه يافته در ميان ساير مراکز کشورهاي جهان شناخته شده است به طوريکه بسياري از کارشناسان بين المللي در خصوص دستاوردهاي حائز اهميت اين کلانشهر نظرات مثبتي دارند و از اين شهر به عنوان يک ابرشهر ياد مي کنند. ابرشهري که توانسته در ابعاد مختلف آهنگ توسعه نسبتا يکنواختي داشته باشد.
اين نماينده مجلس دهم با يادآوري اينکه توسعه فضاي سبز تهران نيز در کنار توسعه مترو به قدري چشمگير بوده که توانسته سرانه فضاي سبز شهروندان را ارتقا بخشد، خاطر نشان کرد: يکي از مهم ترين نيازهاي شهروندان بهره مندي از فضاي سبز است. فضاي سبزي که سلامت روحي شهروندان را تضمين مي کند. از همين رو است که توسعه شاخص فضاي سبز شهروندان در کلانشهر تهران از اهميت ويژه اي برخوردار است.