آدرس : تهران - میدان جمهوری - بزرگراه نواب - تقاطع خیابان امام خمینی
تلفن گویا : 63810000 نمابر : 66387292
تلفن مرکز خدمات رفاهی : 63818
سامانه پیامک : 100014008
bazneshastegi.tehran.ir :سایت سازمان
http://telegram.me/bazneshastegi کانال اخبار بازنشستگان شهرداری در تلگرام
@bazneshastegi_admin :ادمین کانال تلگرام سازمان برای ارسال پیام
شماره تلفن تلگرام : 09033086946
bazneshastegi :اینستاگرام سازمان
آمار بازديد از وبگاه

نصب : دهم ديماه نود
Website counter