خبرهای روز »

ادامه اخبار »

منتخب دومین جشنواره غذا: جشنواره غذا روحیه بازنشسته ها را بهبود می بخشد

نفر منتخب در رشته پیش غذاهای ایرانی و ملل در دومین دوره جشنواره غذا و سفره های ر...

ادامه

کلاس اطفاء حریق در سازمان بازنشستگی برگزار شد

به منظور ارتقای مهارت کارکنان سازمان بازنشستگی شهرداری تهران بویژه نیروهای بخش ن...

ادامه

منتخب دومین جشنواره غذا: از الان آماده حضور در سومین جشنواره هستم

سومین جشنواره غذا و سفره های رنگین سازمان بازنشستگی شهرداری تهران طی هفته های آت...

ادامه

برگزاری دوره پدافند غیرعامل ویژه پرسنل سازمان بازنشستگی

معاون امور بازنشستگان، مشترکین و منابع انسانی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران از برگزاری...

ادامه

گالری تصاویر

ویدئو »

x

نشریه فصل نوین »

مشاهیر و مفاخر »