خبرهای روز »

ادامه اخبار »


آغاز شمارش معکوس برای برگزاری چهارمین دوره المپیاد سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

چهارمین دوره المپیاد سازمان بازنشستگی  با حضور بازنشستگان و خانواده هایشان از روز ...

ادامه

دلجویی و عیادت از مرتضی افسر پور تهرانی، بازنشسته بستری در بیمارستان کسری

مدیر اداره سلامت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران با حضور در بیمارستان کسری و پیرو ب...

ادامه

قهرمان ادوار گذشته المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران: آماده ام از قهرمانی خودم دفاع کنم

قهرمان ادوار گذشته المپیاد ورزشی سازمان بازنشستگی از عزم کامل خود برای دفاع از عنو...

ادامه

گالری تصاویر

ویدئو »

x

نشریه فصل نوین »

مشاهیر و مفاخر »